/ 05

Nếu sản phẩm không có trong chương trình khuyến mãi nào khác thì sẽ áp dụng chương trình này.
Dòng laptop dưới 20 triệu tặng Túi xách + chuột Philip.
Dòng trên 20 triệu tặng Muose Eblue + muose pad.

 

Bình luận của bạn