Dell Precision 7510 - 68HQ8G256GM1000F

28000000.0000 28.000.000₫

Intel Core i7- 6820HQ | 256GB SSD | 8GB Memory |  VGA  M1000  2GB DDR5  | 15,6" FHD (1920x1080) | Windows 10 Pro

Intel Core i7- 6820HQ | 256GB SSD | 8GB Memory |  VGA  M1000  2GB DDR5  | 15,6" FHD (1920x1080) | Windows 10 Pro

Đánh giá rất tốt

Sản phẩm bán chạy