/ 09

Khuyến mãi tháng 9

+Thời gian diễn ra từ ngày 05/09/2017 – 31/09/2017

1.Giảm giá các dòng Alienware

2.Giảm giá các dòng gọn nhẹ , mõng , pin lâu

3.Giảm giá các dòng Gaming MSI / ASUS / HP OMEN

4.Giảm giá các dòng phổ thông từ 8,000,000đ đến 15,000,000đ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------