Generic placeholder image

GTX 1050

Cuda 640MHz 128Bit (Laptop). Công nghệ Pascal mới nhất của Nvidia. 3DMark - Fire Strike Graphics 1920x1080 đạt trung bình: 6093 điểm. Chạy mượt hầu hết các game online hiện nay cũng như đạt 49fps khi trải nghiệm Battlefield 1 ở độ phân giải FullHD ở chế độ High.

Xem sản phẩm »

Generic placeholder image

GTX 1060

Cuda 1280MHz 192Bit (Laptop). Công nghệ Pascal mới nhất của Nvidia. 3DMark - Fire Strike Graphics 1920x1080 đạt trung bình: 11431 điểm. Chạy mượt hầu hết các game Offline hiện nay cũng như đạt 75fps khi trải nghiệm Battlefield 1 ở độ phân giải FullHD ở chế độ High.

Xem sản phẩm »

Generic placeholder image

GTX 1070

Cuda 1920MHz 256Bit (Laptop). Công nghệ Pascal mới nhất của Nvidia. 3DMark - Fire Strike Graphics 1920x1080 đạt trung bình: 17043 điểm. Chạy mượt hầu hết các game Offline hiện nay cũng như đạt 112fps khi trải nghiệm Battlefield 1 ở độ phân giải FullHD ở chế độ Ultra.

Xem sản phẩm »

Generic placeholder image

GTX 1080

Cuda 2560MHz 256Bit (Laptop). Công nghệ Pascal mới nhất của Nvidia. 3DMark - Fire Strike Graphics 1920x1080 đạt trung bình: 21692 điểm. Chạy mượt hầu hết các game Offline hiện nay cũng như đạt 135fps khi trải nghiệm Battlefield 1 ở độ phân giải FullHD ở chế độ Ultra.

Xem sản phẩm »