Hiển thị:
Sắp xếp theo
Số lượng sản phẩm hiển thị
Macbook Air 13-inch MMGF2ZP/A
 • CPU: Intel® Core™ i5-5250U Processor
 • VGA: Intel HD Graphics 6000
 • RAM: 8GB of 1600MHz LPDDR3
 • HDD: 128GB PCIe-based flash storage
 • DISPLAY: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit glossy
 • OS: Mac OS
20.150.000₫
Macbook Air 13-inch MMGG2ZP/A
 • CPU: Intel® Core™ i5-5250U Processor
 • VGA: Intel HD Graphics 6000
 • RAM: 8GB of 1600MHz LPDDR3
 • HDD: 256GB PCIe-based flash storage
 • DISPLAY: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit glossy
 • OS: Mac OS
24.650.000₫
Macbook Air 13-inch MJVG2ZP/A
 • CPU: Intel® Core™ i5-5250U Processor
 • VGA: Intel HD Graphics 6000
 • RAM: 8GB of 1600MHz LPDDR3
 • HDD: 256GB PCIe-based flash storage
 • DISPLAY: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit glossy
 • OS: Mac OS
23.490.000₫
Macbook Air 13-inch MJVE2ZP/A
 • CPU: Intel® Core™ i5-5250U Processor
 • VGA: Intel HD Graphics 6000
 • RAM: 8GB of 1600MHz LPDDR3
 • HDD: 128GB PCIe-based flash storage
 • DISPLAY: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit glossy
 • OS: Mac OS
19.490.000₫
Macbook Air 11.6-in MJVP2ZP/A
 • CPU: Intel® Core™ i5-5250U Processor
 • VGA: Intel HD Graphics 6000
 • RAM: 4GB of 1600MHz LPDDR3 RAM
 • HDD: 256GB PCIe-based flash storage
 • DISPLAY: 11.6-inch (diagonal) LED-backlit glossy
 • OS: Mac OS
22.790.000₫
Macbook Air 11.6-inch MJVM2ZP/A
 • CPU: Intel® Core™ i5-5250U Processor
 • VGA: Intel HD Graphics 6000
 • RAM: 4GB of 1600MHz LPDDR3 RAM
 • HDD: 128GB PCIe-based flash storage
 • DISPLAY: 11.6-inch (diagonal) LED-backlit glossy
 • OS: Mac OS
18.490.000₫
Danh sách toàn bộ các sản phẩm