Ram 4GB DDR4 2400GHz

850000.0000 850.000₫
Đánh giá rất tốt

Sản phẩm bán chạy