Ram 8GB DDR4 2400GHz

1800000.0000 1.800.000₫
Đánh giá rất tốt

Sản phẩm bán chạy